גיבוי , ושיחזור מגיבוי של MariaDb / MySql

בפוסט הזה, אציג בקצרה גיבוי ושיחזור של DB של mysql .

 

גיבוי mysql \ MariaDb

יש כלי cli שנקרא mysqldump ,

השימוש בו פשוט מאוד,

mysqldump --user MY_USER_NAME MY_DATABASE_NAME > MY_BACKUP_FILE_NAME.sql
  •  שימו לב שבאפשרות הבסיסית, אין את משפט ה- Create Database
  • בנוסף, אם אתם משתמשים בו על Windows, אז כדאי לשים לב לגודל האותיות, כיוון שהתקנת ברירת המחדל במערכות Windows, היא כאשר כל האותיות בשמות הטבלאות \ DB – הם קטנות, ובלינוקס…זה מהותי.

שיחזור מגיבוי MySql \ MariaDB

  • לכלי ה-cli הרגיל של mysql\mariadb , יש אפשרות  לקבל קבצים בתור קלט (כמו כל תוכנת cli נורמלית)
  • רק …צריך לודא שהקובץ מכיל את ה-use המתאים לדאטאבייס שאתם רוצים.
  • ובמידה ויוצרים DB , אז את משפט ה-Create  המתאים.

השימוש :

mysql -u MY_USER_NAME < MY_IMPORTED_FILE_NAME.sql

 

הערה כללית :

  • כמובן במידה והיוזר שאיתו אתם ניגשים דורש סיסמא, אזי הוסיפו את האפשרות הבאה
-pPASSWORD

שימו לב שהסיסמא "דבוקה" לתגית ה-p.

בהצלחה