תובנות לגבי CREATE TABLE באמצעות ADO / ADODB , מול ACCESS DATABASE

כמה תובנות לגבי CREATE TABLE באמצעות ADO / ADODB , מול ACCESS DATABASE

1. המילה user היא מילה שמורה ב-ADO , למרות ש-ACCESS כן מתיר שמות כאלו לשדות, ADO לא מרשה.

2. אפשר לשלוח שאילתות עם מפתחות ראשיים ומפתחות זרים, אבל זה לא יכול להיות באותה פקודה

חייבים להפריד את ה-CREATE TABLE מיצירת המפתחות.

כלומר אפשר ליצור מפתחות – באמצעות ALTER וכו'…