עבודה ב-UTF8 עם php/mySql בעברית

Collation of mySql server: utf8_general_ci

collation of mySql DB : utf8_general_ci

ואם אתם עובדים עם אשף כלשהוא שיוצר את הטפסים, אז כמובן גם בהגדרות שלו צריך.

במקרה שלי אני עובד עם SC או עם zend

ולכן

clinet encoding in the scriptCase Connection Edit Screen : utd8

Sql Server 2012 – איך יוצרים מפתח ראשי בטבלה שכבר קיימת

קודם כל חייבים לוודא שהעמודה שהולכים להפוך אותה למפתח ראשי –

  1. אין בה ערכים ריקים (Null )
  2. היא מקונפגת כך שהיא לא יכולה לקבל ערכים ריקים (No Null )

    כדי לקנפג את זה , רושמים את הפקודה הבאה

ALTER TABLE [Table] ALTER COLUMN [Column] INTEGER NOT NULL

  1. עכשיו, הולכים לטבלה ב-SSMS, ולוחצים מקש ימני > Design
  2. בטבלה שנפתחה לנו, לוחצים מקש ימני על השדה (ברווח האפור הקטן) > Set Primary Key