איך להוסיף תיקיה/מיקום לתפריט Send To (שלח אל) של Windows

תפריט "Send To" או בעברית "שלח אל" של Windows הוא תפריט שימושי ביותר.

אצלי במחשב, אני מגבה הרבה דברים תוך כדי עבודה אל הענן.

וחיפשתי דרך לעשות זאת בצורה מהירה יותר.

ומה יותר טוב מאשר להוסיף תיקיה אל תפריט הקיצור "שלח אל"

אז עושים זאת בצורה פשוטה כך:

פתח תיקיה חדשה

בשורה הכתובת הקלד shell:sendto

עכשיו הגעת לתיקיה המכילה את קיצור הדרך של Send To

צור שם קיצור דרך חדש לתיקיה שאותה אתה רוצה לכלול

וסיימת

התיקיה שלך נוספה אל תפריט Send To

 

בהצלחה