גיבוי , ושיחזור מגיבוי של MariaDb / MySql

בפוסט הזה, אציג בקצרה גיבוי ושיחזור של DB של mysql .

 

גיבוי mysql \ MariaDb

יש כלי cli שנקרא mysqldump ,

השימוש בו פשוט מאוד,

mysqldump --user MY_USER_NAME MY_DATABASE_NAME > MY_BACKUP_FILE_NAME.sql
 •  שימו לב שבאפשרות הבסיסית, אין את משפט ה- Create Database
 • בנוסף, אם אתם משתמשים בו על Windows, אז כדאי לשים לב לגודל האותיות, כיוון שהתקנת ברירת המחדל במערכות Windows, היא כאשר כל האותיות בשמות הטבלאות \ DB – הם קטנות, ובלינוקס…זה מהותי.

שיחזור מגיבוי MySql \ MariaDB

 • לכלי ה-cli הרגיל של mysql\mariadb , יש אפשרות  לקבל קבצים בתור קלט (כמו כל תוכנת cli נורמלית)
 • רק …צריך לודא שהקובץ מכיל את ה-use המתאים לדאטאבייס שאתם רוצים.
 • ובמידה ויוצרים DB , אז את משפט ה-Create  המתאים.

השימוש :

mysql -u MY_USER_NAME < MY_IMPORTED_FILE_NAME.sql

 

הערה כללית :

 • כמובן במידה והיוזר שאיתו אתם ניגשים דורש סיסמא, אזי הוסיפו את האפשרות הבאה
-pPASSWORD

שימו לב שהסיסמא "דבוקה" לתגית ה-p.

בהצלחה

איך לאפשר שמות טבלאות עם אותיות גדולות ב- MySql / MariaDB ?

כשעובדים על מערכת ההפעלה Windows עם MariaDB , אז ברירת המחדל היא שכל שמות הטבלאות הן קטנות.

זו בעיה כמובן, כי היינו מעדיפים להכניס אותיות גדולות בשמות הטבלאות.

הצורה לשנות זאת, היא באמצעות משתנה ברירת מחדל.

ראשית נמצא את קובץ ההגדרות, הוא יכול להיקרא my.cnf או my.ini

הוא יכול להימצא בהרבה מקומות, ראו כאן, בחלק שעוסק ב- Windows,

אני מצאתי אותו תחת C:\Program Files\MariaDB 10.2\data\my.ini

נערוך את הקובץ – ונכניס בתוכו את השורה הבאה

[mysqld]

lower_case_table_names=2

חשוב לשים לב שהשורה יושבת תחת כותרת [mysqld] , ואם אין כזו – אז צריך להוסיף אותה.

לאחר מכן – צריך לעשות restart ל- service הרלוונטי ( דרך Services של Windows ) .

בהצלחה.

מקורות :

https://mariadb.com/kb/en/the-mariadb-library/identifier-case-sensitivity/

https://mariadb.com/kb/en/the-mariadb-library/configuring-mariadb-with-mycnf/

שאילתא שמוצאת רשומות שבהן המפתח הזר לא קיים בטבלת המקור

יש כמה צורות למצוא רשומות "בעיתיות" שבהם יש מפתח זר, אך מסיבה כלשהיא , אין את רשומת המקור בטבלה הזרה .

הצורה הכי פשוטה ( בעיני ) היא כך

SELECT * FROM doc_recive where dr_id not in (SELECT dr_id from doctors where doctors.dr_id=doc_recive.dr_id)

יש כל מיני טכניקות לעשות את השאילתות האלו יותר יעילות

אפשר להשתמש ב-Not Exists , או ב Is null

ולמי שרוצה להתעמק – יש בקישור הזה השוואה

 

פתרון קליל לבעית MYSQL : "THE USER SPECIFIED AS A DEFINER ('ROOT'@'%') DOES NOT EXIST"

יצא לי להעביר דאטאבייס משרת לשרת,
כאשר שיניתי גם את שם היוזר בדאטאבייס
כולם ב-MySql

עכשיו, אחת מהגדרות האבטחה כשיוצרים VIEW או FUNCTION או STORE PROCEDURE ב- MYSQL היא
שמוגדר היוזר שיצר את הפונקציה/תצוגה בתור DENIFNER
ורק הוא יכול להריץ אותה.

יש המון שאלות באינטרנט על איך פותרים מצב כזה

הפתרון הכי פשוט שאני מצאתי מניח שיש לכם גיבוי של הדאטאבייס , ואתם מריצים את MySql Bench
במקרה כזה
ב-MySql Bench אפשר עם מקש ימני להקליד עם ה-VIEW לדוגמא, ולבחור ALTER VIEW
ואז נעתיק את הקוד של ה-VIEW, נשנה מה שצריך
נוסיף בהתחלה משפט שמוחק את ה-VIEW הישן, וניצור בעצם VIEW חדש שבו מוגדר בתור DEFINER היוזר החדש שלנו

בהצלחה!

שימוש ב-IF בתוך שאילתת MySql

אפשר להשתמש ב-IF בתוך משפטי SQL, גם ב-MySQL

ככה

SELECT a.docID ,
    b.docName,
	  IF(b.int_or_ext='int', IFNULL(b.docFN,0), IFNULL(b.extLink,0)) as link
FROM k_email_docs a INNER JOIN k_dos b on a.docID=b.docID 
WHERE login='admin'

איך עושים Join של 2 שדות מאותה טבלת מקור

שלום,
היה לי מקרה שבו
שדות מוצא+יעד היו מאותה טבלת מקור

ב-MySql עושים זאת כך :
1. אחרי הפסוקית Inner Join רושמים את שם הטבלה המקורית…רווח… ואז כינוי יחודי
כלומר,
במקרה שלנו , במשפט Inner Join הראשון הענקתי כינוי יחודי מסוים
ובמשפט Inner Join השני – הענקתי כינוי מסוים ***שונה***
2. אחרי הפסוקית ON, משתמשים בכינוי היחודי מהסעיף הקודם (בטבלה שאחרי הסימן = כמובן).
3. גם ברשימת השדות לתצוגה , משתמשים בכינויים היחודיים (ולא בשם הטבלה המקורי)
4. אחרי שם העמודה ברשימת השדות, צריך לתת לכל עמודה כינוי יחודי
אומנם ה-MySql WorkBench יודע להציג זאת, אבל אם תנסו להחזיר נתונים ב-php וכדומה …. זה יהיה בעיה
אם יהיו 2 עמודות עם אותו השם.

להלן דוגמא :

SELECT 
  t.travel_id,
  t.travel_date,
  t.travel_time,
  tbl_customers.company_name,
  t.travel_box
	,tbl_lines.line_name
	,t.customer_name
	,t.quantity
	,f1.location from1
	,t1.location to1

FROM
  tbl_travels t
    INNER JOIN tbl_customers
		ON t.company_id = tbl_customers.customer_id
    INNER JOIN tbl_lines
		ON t.line_id= tbl_lines.line_id
    INNER JOIN tbl_locations f1
		ON t.`from`= f1.location_id 
		INNER JOIN tbl_locations t1
		ON t.`to`= t1.location_id 

לגבי המאפיין Definer ב- MySql

ב-MySql כל פעם שמגדירים פונקציה, StoreProcudure או View,
חובה להגדיר Definer מייד אחרי המילה Create

עכשיו – כל עוד אתה עובד על המחשב שלך, יש לך הרשאות admin בשרת MySql

אבל אם סביבת ה-"Production" שלך היא של אירוח שיתופי (Shared Hosting)
אז בדרך כלל אין לך הרשאות admin
ואז – הפרמטר המקובל הבא – יגרום לתקלה

DEFINER=`root`@`localhost`

אז יש כל מיני פתרונות לזה,
אבל בגדול – אי אפשר לעקוף את הדרישה הזו.
העניין היחיד הוא לזכור שכאשר מעלים את הדאטאבייס לשרת – צריך להוריד את המאפיין הזה.

להלן פתרון אחד…

Removing DEFINER from MySQL Dump

עבודה עם mySqli בעברית בקידוד utf8

כדי לוודא שהתוספת mysqli מושכת נכון את הנתונים

אני שם את הקוד הבא

 

/* change character set to utf8 */
if (!mysqli_set_charset($con, "utf8")) {
printf("Error loading character set utf8: %sn", mysqli_error($con));
} else {
printf("Current character set: %sn", mysqli_character_set_name($con));
}

עבודה ב-UTF8 עם php/mySql בעברית

Collation of mySql server: utf8_general_ci

collation of mySql DB : utf8_general_ci

ואם אתם עובדים עם אשף כלשהוא שיוצר את הטפסים, אז כמובן גם בהגדרות שלו צריך.

במקרה שלי אני עובד עם SC או עם zend

ולכן

clinet encoding in the scriptCase Connection Edit Screen : utd8