כותרת עליונה ותחתונה ב-DOMPDF

לספריית DOMPDF יש אפשרות מובנה עבור header / footer

צריך מספר הגדרות CSS

דוגמא בסיסית :

#header,
#footer {
position: fixed;
left: 0;

   right: 0;
   color: #aaa;
   font-size: 0.9em;
  }

  #header {
    top: 0; 

   border-bottom: 0.1pt solid #aaa;
   height: 70px;


  }

  #footer {
   height: 60px;
   bottom: 0;
   border-top: 0.1pt solid #aaa;
  }

  #header table,
  #footer table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      border: none;
  }

  #header td,
  #footer td {
   padding: 0;
      width: 50%;
  }

עכשיו – כדי ליצור מצב שהדף עצמו – הוא רק הדף, ללא החלק של ה-header /footer
נוסיף הגדרה על body


body {
margin-top: 70px;
margin-bottom: 70px;

  }

וזהו – מכאן ואילך ברגע שנרצה להגדיר header / footer פשוט נשייך לקלאס המתאים

מידע נוסף בקישור הנל http://stackoverflow.com/questions/19240490/dompdf-default-page-header-content-overlap