סלקטורים ב-CSS ( סיכום )

לפעמים אני חוזר על חומרים בסיסיים לעצמי. החלטתי לחזור קצת על CSS Selectors, כי ביום-יום אני פחות מתעסק עם זה (כל החיתוכים ל-html נשלחים לחו"ל).

 • ב-CSS יש מספר אפשרויות לבחור את האלמנטים בדף.
 • האפשרויות האלו נקראות Selectors.
 • והן משמשות אותנו גם ב-JS כדי לבחור אלמנטים בדף.

סיכום מקוצר של Css Selectors

 • id ——– #bubu
 • class ———.myClass
 • Descendant ——- p a li
 • state —— input:foucs
 • excat hirarcy – li:nth-child(2n

קדימות ב-CSS

לפי הסדר הבא : inline style > id > classes > elements

סוגי Css Selectors

 • לפי id של האלמנט – מתחיל בסימן סולמית

המחשה :

#myId {
bla...
bla...
}
 • לפי class  – מתחיל בסימן נקודה

המחשה :

.myClass {
bla...
bla...

 • לפי היררכיה יורדת – מזוהה באמצעות רווח,
  כלומר – כל סלקטור שנמצאת אחרי סלקטור אחר עם רווח מפריד – המשמעות היא לחפש בתוך האלמנט של הסלקטור הראשון, את האלמנטים של הסלקטור השני וכן הלאה.

המחשה  –  רק תגיות a עם הקלאס bubu  שנמצאות בתוך פיסקה (p) – רק הן יבחרו.

p a .bubu {
bla
bla...

 • לפי מצב האלמנט (hover… ) – מסומן בסימן נקודתיים :

המחשה :

input:focus { 
dsfsd
sdf

 • לפי רמת היררכיה מדוייקת בעץ – משתמשים במילים קבועות כמו first-child , או לחלופין בפקודת ה-CSS nth-child עם מספר הרמה בהיררכיה בתוך סוגרים

המחשה :

.myClass:nth-child(2n) {
bla..
bla..
}

li:first-child {
bla..
bla...
}

 

כללי קדימויות ב-CSS

 • הקדימות ב-CSS היא לפי הדירוג הבא :
  • תגית style בתוך ה-HTML
  • אחריה CSS שעוסקים ב- #id
  • אחריה CSS עבור קלאסים
  • ואחריה CSS עבור אלמנטים רגילים.

שיעור 17 ב-ionic, שימוש ב toggleButton

כחלק מרכיבי ה-CSS של ionic , יש גם toggle button, כפתור דו מצבי נחמד.

בקוד הבא אפשר לראות :

 • שימוש בתגית ion-toggle, כדי לשים כפתור דו מצבי על המסך.
 • שימוש ב-[checked] על מנת לקשור אליו משתנה\פונקציה כדי שערכו ישמר.
 • על הדרך , אך ללא קשר, השתמשתי ב- ion-grid – שמאוד דומה לבוטסטראפ, וב-ion-label שמאפשר לשים תויות פשוטות ונחמדות.
<ion-content padding>
 <ion-grid>
 <ion-row>
 <ion-col>
 <ion-label>
 רקע שונה
 </ion-label>
 </ion-col>
 <ion-col>
 <ion-toggle 
 (ionChange)="onToggle($event)" 
 [checked]="checkAltBackground()" ></ion-toggle>
 </ion-col>
 </ion-row>
 </ion-grid>
</ion-content>

 

שיעור 16 ב-ionic – הוספת תפריט צד, שימוש ב MenuController

 • הוספת תפריט צד בנוסף לטאבים, היא מהלך מעט מורכב
 • אציין אותו שלב אחר שלב, ולבסוף אביא את הקוד
 • בתוך app.html נוסיף תגית ion-menu, ובתוכו את הכפתורים הרלוונטים.
 • התגית ion-menu צריכה לבוא עם הגדרה שאומרת לה "היכן להחליף את העמודים" , כדי להגדיר זאת
  • נוסיף לתגית ion-nav סימון רגיל של תבנית אנגולר, כלומר למשל #nav
  • ולתגית ion-menu נוסיף הגדרה [content]="nav"
 • כדי לתת מראה אחיד בתוך התפריט, נשתמש בתגית ion-list, כאשר לכל אחד מהכפתורים נוסיף הגדרת ion-item
 • כמובן צריך להוסיף אירוע click לכל אחד מהכפתורים ב app.component.ts
 • כדי לשלוט בתוך האירוע בעמוד שיוצג, שהוא למעשה עמוד ה-root,
  נשאלת השאלה – איך נקבע את עמוד ה-root ?
  הרי בשלב זה , אנחנו בתוך הקומפוננט הראשון, ה- app.html, אז אנחנו עדין לא יכולים להזריק את NavController, כיוון שהוא עדין לא נוצר ( למרות שיש לו דווקא מתודה נחמדה של setRoot שהייתה יכולה לעזור לנו).
  אז כדי לתת פתרון אחר למטרה שלנו להחליף את עמוד ה-root , אנחנו נשתמש בפונקציה של אנגולר שנקראת ViewChild@,  זו שיטה באנגולר שבה אפשר לגשת לתבנית מסויימת, אחרי שהיא נוצרה, במקרה שלנו, אנחנו ניגש לתפריט אחרי שהוא נוצר, ושם כמובן, נוכל לגשת ל-NavController ולהשתמש במתודה שתאפשר לנו  להגדיר את ה-root.
  כלומר זהו פתרון עוקף שיאפשר לנו להשתמש ב-nav controller.
  הפתרון הזה מתואר בדוקמונטציה בקישור הזה.
 • אחרי שהמשתמש לוחץ על כפתור, אזי אנחנו צריכים לסגור את התפריט, לצורך כך נשתמש באובייקט MenuController, ספציפית במתודה שלו close.
 • כדי להוסיף בעמודים השונים (pages) את סימן התפריט, נוסיף כפתור , עם icon מובנה של ionic שנקרא menu.
 • את הכפתור ב-html, כדאי לעטוף בתגית של ionic שמיועדת לסידור של כפתורים בשורה. היא נקראת ion-buttons, ואפשר להוסיף לה את המאפיין start או end כדי להחליט האם הכפתור ישב בצד ימין או שמאל.
 • כדי להקפיץ את התפריט, נזריק לקלאס הרלוונטי את MenuController , ונשתמש במתודה שלו שנקראת open.
 • אך זה יכול להיות מעצבן מאוד, לו נצטרך בכל עמוד להוסיף את הכפתור, וליצור מתודה עבורו, לצורך כך ישנו קיצור דרך : להוסיף לכפתור התפריט את ההגדרה menuToggle . ואז לא צריך ליצור מתודה, ולייבא וכו'…
---- app.html file -----------------

<ion-menu [content]="nav" >
 <ion-header>
 <ion-toolbar>
 <ion-title>Menu</ion-title>
 </ion-toolbar>
 </ion-header>
 <ion-content>
 <ion-list>
 <button (click)="onLoad(tabsPage)" ion-item>
 <ion-icon name="quote" item-left></ion-icon>
 Quotes
 </button>
 <button ion-item (click)="onLoad(settingsPage)">
 <ion-icon name="settings" item-left></ion-icon>
 Settings
 </button>
 </ion-list>
 </ion-content>
</ion-menu>

<ion-nav [root]="tabsPage" #nav ></ion-nav>------- app.component.ts file ---------------------

import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
import { Platform, NavController, MenuController } from 'ionic-angular';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';

import { TabsPage } from './../pages/tabs/tabs';
import { SettingsPage } from './../pages/settings/settings';

@Component({
 templateUrl: 'app.html'
})
export class MyApp {
 //rootPage:any = TabsPage;
 tabsPage:any = TabsPage;
 settingsPage:any = SettingsPage;
 @ViewChild('nav') nav:NavController;

 constructor(platform: Platform, statusBar: StatusBar, splashScreen: SplashScreen
 ,private mnuCtrl:MenuController) {
 platform.ready().then(() => {
 // Okay, so the platform is ready and our plugins are available.
 // Here you can do any higher level native things you might need.1
 statusBar.styleDefault();
 splashScreen.hide();
 });
 }

 onLoad(page:any) {
 this.nav.setRoot(page);
 this.mnuCtrl.close();
 }
}

--------- בכל דף שבו מעוניינים בתפריט נוסיף משהו דומה -------------


<ion-header>

 <ion-navbar>
 <ion-buttons end >
 <button ion-buton menuToggle >
 <ion-icon name="menu"></ion-icon>
 </button>
 </ion-buttons>
 <ion-title>favorites</ion-title>
 </ion-navbar>

</ion-header>

 

שיעור 3 ב- ionic – המונח Page ואיך עובד הניווט ?

נדבר הפעם על 2 נושאים :

המונח Page ב-ionic – הוא :

 • מבחינת מעשית מדובר ב-component רגיל של אנגולר.
 • מבחינת קונספט, הוא משמש כמסך אחד – שהוא מה שמוצג על המסך.
 • אפשר כמובן לכלול בתוכו קומפונטות אחרות של אנגולר.

איך עובד הניווט ב- ionic ?

 • ב-ionic 2 ואילך, לא עושים שימוש ב-angular router
 • במקום זאת, משתמשים במערכת ניווט שמאפשרת לנווט בין מערך של Pages.
 • זאת הסיבה שמוגדר ב-ionic שהיא חייבת להתחיל עם rootApp משלה – רואים את זה בקובץ app.module.ts, בחלק של bootstrap.
 • בנוסף רואים זאת בקובץ app.html.
 • אנחנו יכולים להוסיף למערך של ה-Pages כל פעם דף חדש.
 • העיקרון הוא שאנחנו רואים על המסך רק את ה-Page האחרון שהכנסנו למערך. (הכנסנו – פעולת push ) .
 • מה שאומר…שאם נסיר את ה-Page האחרון שהכנסנו, אנחנו נראה בחזרה את ה-Page שקדם לו במערך. ( הסרה – פעולת pop ).
 • העיקרון הזה מאוד חשוב להבנה – הניווט של ionic הוא ניווט בין דפים (pages).
  וכדי לנווט אנחנו מכניסים ומוציאים דפים מתוך מערך.

התגית של סרגל הניווט

בקובץ app.html מופיעה השורה הבאה :

<ion-nav [root]="rootPage"></ion-nav>

התגית ion-nav היא זו שיוצרת את סרגל הניווט, כאשר המאפיין root הוא זה שקובע מהו העמוד הראשון שרואים – בדוגמא הנוכחית , זה העמוד rootPage.

איפה רואים מה המשמעות של rootPage ? 

תשובה :  אם נסתכל בקובץ app.component.ts נראה שם את המשתנה שנקרא rootPage

 rootPage:any = TabsPage;

כעת אנחנו מבינים כיצד ionic "יודעת" איזה דף הוא הדף הראשי, ומהיכן מוגדר סרגל הניווט.

 

 

צעד ראשון ב ionic 3

התקנת סביבה

 • יש לוודא ש-node מותקן על המחשב, עם npm כמובן.
 • נתקין את ionic בצורה גלובלית, בפקודה הבאה
npm install ionic cordova -g

יצירת פרוייקט ionic

 • היות והתקנו את ionic גלובלית, אז מכל מקום אפשר להקליד את הפקודה הבאה.
  הפקודה יוצרת תיקיה, ומביאה את כל ה depencies שצריך בשביל פרוייקט חדש.
ionic start myFirstApp --type=ionic-angular

כאשר כמובן  – במקום המילה myFirstApp – צריך לשים את שם האפליקציה הרצוי עבורכם.

 • לאחר שהפרוייקט נוצר, נכנסים אל התיקיה, ומפעלים אותו בפקודה
ionic serve

רואים המחשה של האפליקציה בדפדפן .

איך להפיץ פרויקט ASP.NET CORE 2 אל שרת לינוקס CentOs 7 – מדריך צעד אחר צעד

לאחרונה, עברתי לתכנת ב-C#. השפה מוכיחה את עצמה כבחירה מעולה, ואילולא הייתה האפשרות להריץ את התוכנות על לינוקס, לא הייתי מבצע את הבחירה הזו.

התיעוד של Microsoft די טוב, אבל עדין לוקה בחסר, כל מיני מדריכים מפוזרים בכל מיני מקומות. כל מדריך מניח ידע מוקדם שונה, ולא כל מדריך מסביר בצורה טובה מה משמעות כל שלב ושלב.

לכן, לפחות בשלב הקריטי של ההפצה, החלטתי לכתוב מדריך שמתעד מה עושים, צעד אחר צעד., בגדול נצמדתי למדריך של מיקרוסופט, ופשוט הוספתי הסברים נחוצים, וחלקים חסרים מעט בהתחלה.

linux photo

הנחות יסוד :

 • ידע בסיסי בלינוקס
 • ידע איך להתקין חבילות ( yum \ apt-get )
 • הרכיבים שלא קשורים ל dot net core – מותקנים כבר ( למשל רכיב ה Database, כמו MySql \ MariaDB ).
 • אני מניח ששרת apache מותקן כבר .
 • שרת ה-Web הוא Apache ( ולא ngnix ) .
 • יש לכם הרשאה מספיקה להריץ פקודות בתור מנהל – כלומר sudo
 • יש לכם אפליקציית dot net core כלשהיא להפצה (בדוגמא אני משתמש ב-MVC , אבל אפשר כל דבר…)
 • אינטלגנציה בסיסית

הסבר תיאורטי

מה שמסבירים במדריך הזה, הוא ששרת ה-Apache עובד בתוך Proxy Server אל שרת פנימי של ה- DotNetCore שנקרא kestrel.

כלומר, אנחנו נגדיר למעשה Virtual Host של Apache, שמנתב את כל קריאות ה-Http אל האפליקציה שהפעלנו ב-DotNetCore .

בנוסף – נגדיר שירות, ש"עוטף" את הפעלת ה-dot net core בתור damon – כלומר "שירות", ואחת מההגדרות, תהיה שבמקרה של תקלה, אז התפקיד של המעטפת, יהיה להפעיל מחדש את אפליקציית ה-dot net core שלנו.

הערה חשובה : קיימת אפשרות להפיץ אפליקציות dot net core יחד עם RunTime מובנה – המדריך הזה לא מדבר על האפשרות הזו.

צעדים מעשים – איך להתקין אפליקציית asp.net core על לינוקס cent os 7

שלב 1 – להתקין את ה-sdk ה-dot net core על השרת

 sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

 sudo sh -c 'echo -e "[packages-microsoft-com-prod]\nname=packages-microsoft-com-prod \nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/microsoft-rhel7.3-prod\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/dotnetdev.repo'
 sudo yum update
 sudo yum install libunwind libicu
 sudo yum install dotnet-sdk-2.0.0

את ההתקנה צריך לבצע כמובן בשרת .

הפקודות הראשונה והשניה מוסיפות  את הכתובת של שרת החבילות ש מיקרוסופט, אל מאגר החבילות של yum

הפקודה השלישית מעדכנת את רשימת  החבילות של yum.

הפקודות הרביעית והחמישית מתקינות את סביבת dot net core.

שלב 2 – קימפול + אריזה של אפליקצית ה dot net core עם כל הספריות שלה

עכשיו, בסביבת הפיתוח (=המחשב שלכם ?) \ או בסביבת ה-build   נשתמש בפקודה דרך ה-Command Line כדי ליצור ספריה שמכילה את ה-dll של התוכנה שלנו, יחד עם כל קבצי ה-dll ועוד.

 • פתחו cmd
 • תגיעו לתיקיה של הפרויקט (לא ה- solution, אלא הפרוייקט ! )
 • תריצו את הפקודה הבאה  : dotnet publish -c Release
  המשמעות של publish היא ליצור "אריזה" מוכנה להפצה של התוכנה שלנו.
  המשמעות של Release היא לקמפל באופן מייטבי – כזה שהוא יותר יעיל מאשר קימפול שמיועד עבור מצב debug.
 • ההרצה יכולה לארוך בין שניות לדקות, ובסופה תקבלו
  • כל מיני הערות warning של הקומפיילר ( בצבע צהוב ) – אפשר להתעלם
  • הודעה על מיקום תיקית ה-publish
  • הודעה על מיקום נפרד של ה-dll שמכיל את התוכנה מקומפלת.
 • צריך לזכור שבפועל, גם בתוך תיקיית ה-publish יש העתק של ה-dll של התוכנה
  ובהמשך – אנחנו נשתמש דווקא בהעתק של ה-dll שנוצר בתוך תיקיית publish.

שלב 3 – להעביר את קבצי התוכנה לשרת

כעת, תעבירו את הקבצים לשרת (בכל צורה שנוחה לכם, ftp, git ….)

המקום הטבעי – הוא תיקיה בתוך ה-www  ( או html וכדומה).

 

שלב 4 – להגדיר את apache בתור reverse proxy

כעת, ניצור Virtual Host באפצ'ה

שמפנה את כל התעבורה – ישירות לאפליקציית ה-dot net

כלומר ה-אפצ'ה  יאזין לתקשורת HTTP על פורט 80 או 443, ויעביר את כל התעבורה לאפליקציית הדוט נט, שבדוגמא שלנו תשב על תאזין על פורט 5000.

לצורך כך, ניצור קובץ בתיקייה  הבאה ( עם nano \ vim \ מה שנוח לכם )  :

/etc/httpd/conf.d/

ובתוך הקובץ נרשום את ההגדרות של אפצה לוירטואל הוסט

<VirtualHost *:80>
 ProxyPreserveHost On
 ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/
 ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/
 ErrorLog /var/log/httpd/hellomvc-error.log
 CustomLog /var/log/httpd/hellomvc-access.log common
 </VirtualHost>

שימו לב להגדרת ה-errorLog וגם ה- customLog

כי שתיהם דורשים שינוי הגדרה לעומת הקובץ שמוצג פה.

עכשיו – כדי לבדוק את ההגדרות, נקליד את הפקודה הבאה :

  sudo service httpd configtest

אם קיבלתם את ההודעה Syntax OK  – אז הוירטואל הוסט תקין, לפחות מבחינת צורת הכתיבה (ה- Syntax ).

כדי שההגדרות יכנסו לתוקף – נעשה ריסט לשירות האפצה.

 sudo systemctl restart httpd 
sudo systemctl enable httpd

שלב 5 – להגדיר את השרת של דוט נט בתור שירות (שרת kestrel )

סיכום ביניים :  כעת, האפצה משמש בתור reverse proxy ומפנה את התעבורה אל פורט 5000. עכשיו מה שנשאר הוא להפעיל את אפליקציית ה-dot net core כדי שתאזין לפורט 5000.

כאשר כתבתי לפני כן שאפליקציית הדוט נט מאזינה על פורט 5000 בדוגמא שלנו, אז היא עושה זאת באמצעות שרת שנקרא kestrel.

אנחנו "נעטוף" את הפעלת הדוט נט, באמצעות service של המערכת, כלומר ניצור שירות שאחראי על הפעלת הדוט נט, ואחראי גם "להרים" אותו מחדש, במקרה והוא קורס.

בדוגמא של מיקרוסופט, הם יוצרים שירות בשם kestrel-hellomvc.service , אני אצמד לדוגמא הזו – אבל בפרודקשיין, כמובן, תשנו את שם הקובץ=שירות לשם משמעותי, שרלוונטי למקרה שלכם.

 •  ראשית ניצור קובץ הגדרות לשירות :
sudo nano /etc/systemd/system/kestrel-hellomvc.service
 • שנית — בתוך הקובץ נכתוב את התוכן הבא :
[Unit]

Description=Example .NET Web API Application running on CentOS 7


[Service]

WorkingDirectory=/var/aspnetcore/hellomvc

ExecStart=/usr/local/bin/dotnet /var/aspnetcore/hellomvc/hellomvc.dll

Restart=always

# Restart service after 10 seconds if dotnet service crashes

RestartSec=10

SyslogIdentifier=dotnet-example

User=apache

Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production 


[Install]

WantedBy=multi-user.target

שימו לב – הקובץ רגיש לרווחים בתחילת שורה, אז צריך להקפיד לא לשים רווחים בתחילת שורה, ולא תווים מיותרים.

כמובן  – תתאימו את התוכן לאפליקציה שלכם.

 • עכשיו – שמרו את הקובץ, וצאו מ- nano.
 • וסוף סוף נפעיל את השירות :
systemctl enable kestrel-hellomvc.service

systemctl start kestrel-hellomvc.service
 • וכדי לבדוק שהשירות עובד כמו שצריך – נקליד :
systemctl status kestrel-hellomvc.service
 • אם קיבלתם הודעה עם המילה Active (בצבע ירוק – תלוי במערכת)
  אז הכל תקין – ואפשר סוף סוף לגלוש מהדפדפן ולראות שזה עובד.

 

מה נותר ?

ובכן, במדריך של מיקרוסופט (קישור למטה) יש גם התייחסות ללוגים, ל SSL, לחלוקת עומסים ועוד ועוד. אבל שאר החלקים – יותר נהירים וברורים, אז אפשר להשתמש בהם בהחלט.

מקורות :

שלב 1 – מדריך להתקנת sdk של dot net core

שלב 2 ואילך – במדריך לאירוח של asp.net core עם apache

 

 

 

דיסיריליזציה של XML מקוננים באמצעות XmlReader + XmlSerialization ב- C#

האתגר  – דיסיריליזציה מאוד מהירה של XML בכל גודל שהוא – בלי צריכת משאבים גבוהה.

כאשר עובדים עם קבצי XML גדולים , נרצה להפוך אותם לאובייקטים שלנו, שאיתם נוכל לעשות פעולות רגילות.

יחד עם זאת, המחלקה הרגילה לצורך כך, יכולה להתמודד עם קבצי XML בגודל קטן, אך בקבצי XML גדולים – היא צורכת משאבים רציניים (זיכרון וכו' )

בנוסף, קריאת XML עם מחלקת XmlReader היא הרבה יותר מהירה מאשר מחלקת XmlDocument

המטרה של הפוסט הזה היא לא להחליף את התיעוד הרשמי , אלא לרכז יחד כמה נקודות מעניינות שיכולות לחסוך זמן למי שעושה זאת בהמשך.

הפתרון – שימוש ב – XmlReader + XmlSerialization

נחלק את ההסבר ל-2 חלקים, חלק 1 יעסוק ב-Reader , וחלק שני בדיסיריליזציה.

חלק 1 – Xml.Reader

החלק של ה-Reader הולך כך : ניצור אוביקט Reader בתחילת הפעולה, ונשחרר את המשאבים בסוף הפעולה.

 /** Init XML reader */
 XmlReader reader = XmlReader.Create(fileName);


... Your code here
...
...

/** Close **/ 
 reader.Dispose();
 • הערה לגבי .net core : עדיף להשתמש במתודה Dispose ולא במתודה Close
  כי רק Dispose קיימת ב- .net core.

 

 • אם יש לנו בלוקים גדולים, אפשר ומומלץ ליצור אוביקט Reader נפרד עבורם – שמכיל רק את השורות של הבלוק הגדול שלנו, ולא מכיל את שאר השורות בקובץ

הנה דוגמא מלאה :

 // Position the reader on the second book node
 reader.ReadToFollowing("MyBigElement");
 
 // Create another reader that contains just the second book node.
 XmlReader readerMyBigElement = reader.ReadSubtree();

 // init new xmlSerlizer - To new instance of class MyWantedClass
 // Be Aware - MyWantedClass is the class that will get into 
 // the values from MyBigElement in the XML.
 XmlSerializer xmlSerlizer = new XmlSerializer(typeof(MyWantedClass));
 
 MyWantedClass myWantedClass;
 // Deserialize
 myWantedClass = (MyWantedClass)xmlSerlizer.Deserialize(readerMyBigElement);

 readerKoteretKovetz.Dispose();

הפתרון הזה מצריך יצירה מראש מחלקות עבור הבלוקים השונים ב-XML.

חלק 2 – דיסירליזציה

כאשר צריך להשתמש ב-Attributes  ( תיעוד על שימוש ב-attributes הספציפיים  – בקישור הזה ).

אני מתמצת כאן נקודות חשובות :

 • אם שם האלמנט בתוך ה-XML הוא בדיוק כמו שם המשתנה – אין צורך להשתמש ב-Attribute
 • בכל מקרה אחר – נשתמש ב-Attribute
 • דוגמא פשוטה ל- String
[XmlElement(ElementName = "My-Xml-Element-Name", IsNullable = true)]
public string myVariable;
 • משתנים במחלקה שלא קשורים לקובץ ה-XML, נסמן אותם ב- Attribute של XmlIgnore

 

 • טיפול ב-Null   :   בכל אלמנט שלא ידוע לנו אם הוא יגיע בוודאות, או שיגיע ללא ערך , או שיגיע null \ nil
  אז נוסיף את ההגדרה

  IsNullable = true
 • טיפול ב-Null עבור ערכים מספריים :  – אם המשתנה שצריך לקבל ערך הוא מסוג int \ decimal , אז עבור המקרים שבהם הערך יהיה ריק , צריך להגדיר אותם עם סימן שאלה בסוף, כדי שיוכלו לקבל ערך null
  לדוגמא
public int myVar
 • טיפול ב-Null עבור אובייקטים – לייצר את האובייקט מראש בזמן ההגדרה :
  MyObject myObject = new() myObject();
 • טיפול ב- Null עבור ערכי תאריך  – במקרה של תאריך, נצטרך לשים getter\setter מתאימים.
  בפירוט : נניח שהתאריך מגיע כ ddmmyyyy
  אז ניצור

  • משתנה מסוג string שמקבל את הערך המקורי
  • משתנה מסוג date עם getter + setter
  • ה-setter – בודק אם הערך המקורי הוא null ורק אם לא, אז הוא עושה לו Parse
  • ה-getter – מחזיר את התאריך.
[XmlIgnore]
 public DateTime dtRealDate { get; set; }

 
 [XmlElement(ElementName = "MyDateInXml", IsNullable = true)]
 public string MyDateBlaBla
 {
 get
 {
 return this.dtRealDate.ToString();
 }
 set
 {
 if (value != null)
 {
 this.dtRealDate = DateTime.ParseExact(value, "yyyyMMdd", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
 }
 }
 }
 • קינון :
  • נניח שיש לנו כמה בלוקים של XML בתוך הקובץ, כל בלוק עוסק בישות אחרת.
  • אז כל בלוק – הוא מחלקה נפרדת.
  • זאת אומרת שבתוך המחלקה של הבלוק הראשי, יהיו משתנים מסוג אוביקט הבלוק הרלוונטי 
  • ואז – כדי להתמודד עם Null , כמו שכבר כתבתי למעלה , ניצור כבר new instance בזמן הגדרת המשתנה.
   כך שבכל מקרה שהבלוק הזה יגיע ריק או null, לא נקבל Exception
  • אפשר גם לקנן לתוך List !!! וזה עובד היטב.
 [XmlElement(ElementName = "ElementThatArriveMultipleTimes", IsNullable=true)]
 public List<Product>productsList = new List<Product>();

 

כלים נחמדים לטיפול ב-XML וליצירת המחלקות

 

 • מיקרוסופט מציעה למי שמוריד את Windows SDK , כלי קטן שנקרא xsd.exe
  ובמידה ויש לכם קובץ xsd שמתאר את ה-XML שלכם, אז הכלי הזה יכול לייצר אוטומטית את המחלקות.
  אני לא מצאתי שהוא שימושי, כי הוא מייצר הרבה קוד זבל, ואין לי שליטה על כל המאפיינים שלו, אבל אולי למישהו אחר זה יכול לעזור ( שוב…בהנחה שיש לכם קובץ XSD שמתאר את ה-XML).
 • כדי לקרוא XML גדולים מאוד בצורה נוחה
  לא צריך עורך טקסט או IDE \ דפדפן – שמן הסתם יקרסו באמצע.
  אפשר להשתמש בכלי XML Explorer  שעובד ממש יפה , וגם מאפשר שאילתות XPATH בקלות.
  זה כלי אחד לדוגמא, ובטוח יש עוד כאלו https://xmlexplorer.codeplex.com/ 

בהצלחה!

 

באגים ב-PHP בטיפול ב-XML באמצעות DomDocument \ SimpleXml

אני לא שותף למלחמות דת על "שפת התיכנות הטובה ביותר"

לרוב, מלחמות כאלו חסרות משמעות.

יחד עם זאת, הציפיה שלי משפת תיכנות, היא שהפקודות בה יעבדו כמו שצריך, בלי שאצטרך למצוא דרכים עוקפות כיוון שפקודה מסוימת לא עובדת בכל מצב.

כבר כמה שנים שאני מתעסק עם קבצי XML ענקים שמגיעים מגופים גדולים.

והסתבר לי עם הזמן שלספריות ש-PHP מציעה כדי לפענח XML, יש חסרונות עצומים.

 • אם הקובץ לא מגיע בקידוד המצופה ( למשל, הקובץ מוצהר כ-UTF-8 אבל בפועל הוא UTF-16LE )
  אז צריך לאתר זאת מראש, כי הפקודות שטוענות את הקובץ ומפרשות את ה-XML, לא יודעות לפענח את הקידוד השונה בעצמן.
 • שאילתות XPATH, לעיתים לא עובדות – מאוד תלוי "במצב הרוח" של הספריה.
  לדוגמא – DomDocument מסוגלת לבצע שאילתות XPATH בצורה טובה, ואז בלי סיבה מיוחדת – לא לעבוד.
 • לעיתים, ספריה אחרת יודעת לפרש את ה-XML, והספריה השניה לא מצליחה להתמודד איתו, ומחזירה false.

הפתרון שמצאתי בסופו של דבר קורא את הקובץ בספריה אחת ושומר אותו מחדש כדי שהספריה השניה תואיל בטובה לקרוא אותו בכל מצב.

זה אומנם עובד, אך גובה מחיר יקר בזמן עיבוד שבמקרה שלי הוא אקוטי כיוון שהלקוח יושב וממתין…

המצב הזה הוא ממש גרוע. ולצערי במקרה הזה – כל קובץ שהייתי צריך לבצע מניפולציות עליו ב-PHP, כאשר ניסיתי לפרש אותו עם VB , בספריה עתיקה ביותר של מיקרוסופט (MSXML 6 )  – זה הצליח תמיד , הרבה יותר מהיר, וללא שום בעיות.

במקרה הזה, יש לי רק מחמאות למיקרוסופט, הספריה העתיקה שלהם, עובדת מעולה.

מצבים כאלו, יוצרים תיסכול, כיוון שאילו זו הייתה ספריה אחת מתוך כמה – אז הייתי משתמש באחרות. אבל ב-PHP, נוצר מצב ש-2 הספריות העיקריות לא עושות את העבודה. ברוב הקבצים – ברור ששתיהן עובדות כמו שצריך.  אבל כשמגיעים קבצים עם קידוד בעייתי ועוד…כל ספריה מתנהגת בצורה בלתי צפויה בפקודות שלה.

מה המסקנה ?

אז אומנם php היא שפה מאוד כייפית לפיתוח, ומכילה כמות עצומה של פקודות וספריות, קהילה תומכת וכו' וכו'

אבל כנראה שיש צדדים מסויימים שבהם יש לה חסרונות ולגביהם כנראה צריך לבחור דרך להתגבר עליהם בשפות אחרות.

חבל …אבל זה מה יש.

אם יש לכם קבצי xml שאתם הייצרנים שלהם , ו- php היא שפת הפיתוח שלכם, אז תישארו איתה. אבל כשיש קבצי xml שאתם לא שולטים במקור שלהם, ויש סיכוי לקבצים עם בעיות …תבחרו שפה אחרת כדי לקרוא אותם. זו ההמלצה שלי.

דרושים מפקחי דת (פוסט ביקורת)

לחזק מכל דרושים/ות
*מפקחי דת*
אם אתה דינמי , מחוייב להלכה, ומסוגל בכל עניין להעביר את קולו של האל – התקבלת!!!
כן ,כן !!! אין צורך בראיון. ויותר מזאת – העבודה מהבית. ללא שעות קבועות.
השכר – גן עדן מובטח. למצטיינים – מבט רושף ורכב אש.

*הערת הגדול והנורא: למען הסר ספק. זו מודעה שפירסמה רעייתי , הסוברת כל הזמן שכוחי אינו במותני מפאת גילי.
למאמיני היקרים – אם אתם באמת ובתמים מאמינים שאני החזק מכל, אז השאירו לי את השיפוט ודירוג האנשים. זו העבודה שלי. ואך ורק שלי.
שלכם באהבה❤
אלוקים.

העברת DB מ- Access על Sql Server באמצעות SSMA

בפוסט הזה אני מציין מספר נקודות מעניינות לגבי העברה של DB מסביבת Access אל Sql Server ( במקרה שלי גירסת Exrpress )

1- מיקרוסופט הסירו מאקסס את האפשרות  לייצא ישירות ל- SQL SERVER

הם ממליצים להשתמש בכלי שלהם שנקרא Sql Server Migration Assitant

יש גירסאות שלו עבור כמה סוגי DB נפוצים ( MySQL ועוד )

 

2- הכלי עובד יפה, אם כי לא אינטואיטיבי כל כך – ועל כך הפוסט הזה.

דברים שצריך לשים לב אליהם :

שלב 1  – יצוא הטבלאות מ- Access אל Sql Server

 

 • עוד לפני שמפעילים את הכלי – צריך להיות מודעים להתאים גירסת האופיס לגירסת הכלי ( ה=SSMA)
  אם ה-Access הוא בגירסת 32 ביט, צריך להפעיל את ה-SSMA 32 Bit  ( כי ה-Default הוא 64  ביט )
  שימו לב שההתקנה הרגילה מתקינה אצלכם ברשימת התוכניות – 2 גירסאות (32+64 )
  אם לא מפעילים את הגירסה שתואמת ל-Office שמותקן על המכונה, מקבלים בהמשך הודעת שגיאה שה-DB שניסיתם לטעון בלתי ניתן לקריאה…מה שכמובן לא נכון.
 • יצירת DB – לפני שמפעילים את הכלי, יש לייצור DB ב-SQL Server  שיקבל את הטבלאות שנייצא.
 • יצירת USER עבור ה-DB – שרת ה-Sql server מציע 2 צורות של אוטנטיקציה.
  אם משתמשים ב-Windows Auth… על אותה מכונה, לרוב לא תהיה בעיה.
  אם זה תחת שרתים אירגוניים, צריך לוודא שליוזרים יש הרשאות ל-DB,
  חשוב  לתת ליוזרים הרשאות , גם תחת "Security" של ה-Sql Server (=הכללי בעץ)
  וגם תחת Security של ה-DB הספציפי.
  אפשרות קצת פשוטה יותר -היא שימוש ב-Sql Auth, וגם שם צריך לוודא שהיוזר שיצרתם, מורשה הן לגישה ל-Server והן ל-DB הספציפי.
 • כאשר סף סוף מפעילים את הכלי – עדיף לא להשתמש ב-wizard שקופץ בכניסה – הוא אומנם מוביל שלב אחרי שלב, אך מדלג  על חלק מהשלבים, ולכן לא כל כך עוזר…
 • הגדרה שכדאי, ואפילו חובה לבצע עוד בהתחלה, היא להיכנס למקום שבו מוגדר לאיזה סוג שדה הופך כל אחד מהשדות ( למשל :  שדה TEXT של Access הופך ל- nvarchar של Sql Server וכדומה )
  זה נעשה תחת Tools < Default Project Settings > Type Mapping
  כל ההגדרות תקינות …חוץ מאשר….Date של Access  – שמועבר בצורה שגויה אל Datetime(2) של Sql Server , הבעיה היא, שכאשר נסיים את תהליך העברת הטבלאות, ונקשור את הטבלאות בחזרה אל פרוייקט ה-Access שלנו, תהיה לנו בעיה – ש-Access לא יודע לקרוא את סוג השדה הזה , ולכן ממיר אותו אל Text …וזה כבר יוצר שגיאות וולידציה, ובעיות בקוד ה-VBA שמצפה ל- Datetime.
  הפתרון הוא להגדיר את השדות כ- Datetime רגיל ( בלי ה-2 )
  במקרה זה – ההמרה עוברת תקין.
 • השלב הראשון, הוא "יצירת פרוייקט" (דרך התפריט או דרך כפתור למעלה)
  חשוב לשים לב – לבחור במסך יצירת הפרוייקט את גירסת ה- Sql Server שלכם
  ה-DropDown הוא כמעט מוסתר, וברירת המחדל היא Azure….מה שלא בטוח שהתכוונתם.

  • נקודה נוספת באותו עניין – יש אפשרות להגדיר את זה תחת Tools > Defailt project settings  (גם כאן ה-Dropdown נסתר מהעין)
 • לאחר שמוסיפים את ה-DB של Access באמצעות Add Databases , יש לבצע שמירה של הפרויקט – השמירה גורמת ל-SSMA לטעון את ה-Metadata של הטבלאות.
  למה…ככה (מיקרוסופט ? )
 • השלב הבא הוא חיבור ל-SQL SERVER,  אם לא בחרתם מראש בגירסת ה-SQL SERVER הנכונה, אזי לא תוכלו להתחבר ל-SQL שלכם.
 • בסוף אחרי שהכל מוגדר , כדי לגרום לכפתור ה- Convert-Load_AND-MIGRATE לעבוד , חייבים ללחוץ ללחוץ על ה-Access DB הרלוונטי – ורק אז הכפתור הופך ל-Enabled
 • לאחר לחיצה על כפתור המרה ( Convert..load..and migrate )
  הכלי עובד די מהר וחלק, טוען את כל הטבלאות , ובונה אותן, כולל את המפתחות הזרים והאינדקסים.  אפשר לומר שזה החלק הטוב בכלי הזה, שבסופו של דבר הוא באמת מבצע את העבודה.

שלב 2 – חיבור של קובץ ה-Access אל הטבלאות ב-Sql Server

זה תהליך די מוכר לכל מתכנת Access, ואכתוב אותו בקצרה :

 • מוחקים ( בלי לפחד 🙂 ) את הטבלאות המקוריות ( בין אם הם מקושרות, ובין אם מאוחסנות בקובץ הזה )
 • תחת "נתונים חיצוניים" > יבוא וקישור >  מסד נתונים של ODBC > ניצור Connection חדש או בקובץ, או של מערכת ההפעלה  ולאחר יצירת ה-Connection נבחר בו כדי לקשור את הטבלאות.
  • בשלב יצירת ה-Connection יש לבחור בדרייבר של Sql Server , או Sql Server ODBC Driver
  • באחד ממסכי יצירת ה-Connection יש לשים לב לאפשרות של בחירת ה-Default Database – ולהפעיל אותה רק על ה-DB הרלוונטי ב-SQL Server
 • לאחר שנבחר ב-Connection שיצרנו – נסמן את הטבלאות לקישור, יש לשים לב לא לסמן גם את טבלאות המערכת של Sql server , אלא רק את הטבלאות המקוריות ששיכות לפרויקט שלנו ( זה לא משנה, אבל חבל סתם להעמיס טבלאות מקושרות שלא נחוצות על הפרוייקט)
 • אם אתם לא רוצים לשגע את היוזרים – כדאי לסמן את האפשרות לשמור את הסיסמה ( ואז ללחוץ על אישור בנפרד לכל אחת מהטבלאות….מיקרוסופט …!!!! )
 • זה עוד לא נגמר …בשלב זה, כיוון שהטבלאות ב-Sql Server מתחילות תחת "איזור" שנקרא לרוב dbo. אז בקישור ל-Access, פתאום מתווסף לכל הטבלאות בתחילת השם, הביטוי dbo_ , צריך לעבור טבלה-טבלה, ולשנות את השם בחזרה לשם המקורי. (או לכתוב\למצוא סקריפט שעושה זאת …)
  אחרת – אם לא נעשה זאת, השאילתות שלנו לא יעבדו.
 • וכאן הגיע הזמן לבדוק שהכל תקין.

בהצלחה.

 

נקודה אחרונה, אך ממש לא קשורה – למי שמפתח Web על אותה מכונה שעליה מותקן ה-Sql Server.

אחד ה-Services שמופעלים בהתקנת ה-Sql Server, נקרא Sql Server Reporting Service

ולמרבה הפלא …הוא תופס את Port 80  ….

כך שאם רוצים להמשיך לעבוד , צריך : או להשבית אותו ( services.msc וכו' )  או להמשיך לעבוד בפורט אחר עבור ה-localhost על המכונה.