שיעור 21 באנגולר (angular) – קריאות http

קריאת Get באנגולר, והבסיס לקריאות http

כדי להשתמש ברכיב http של אנגולר, צריך קודם כל לייבא אותו ולהגדיר אותו בקובץ app.module.ts

import { HttpModule } from '@angular/http';

...
...
imports: [
 BrowserModule,
 FormsModule,
 HttpModule,
 RouterModule.forRoot(appRoutes)
 ],

שלב נוסף – הוא בתוך ה- service, להזריק אותו אל הקונסטרטור (וכמובן לייבא אותו ).

(במידה וזה service חדש שעכשיו נוצר, אז כמובן לייבא אותו ב–app.module.ts, ולהכניס אותו למערך ה- providers ).

ואז ב- service, נשתמש במודול http כדי לבצע קריאה, ולמפות את התוצאות ל-json.

כדי למפות את התוצאות צריך לייבא חלק של rxjs, שנקרא map.

התוצאה הסופית נראית כך :

---- The Service file -----

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/add/operator/map';


@Injectable()
export class Get2Service {

 apiUrl:string = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

 constructor(public http:Http) { }

 getUsers(){
 return this.http.get(this.apiUrl)
 .map(response => response.json());
 }


}


----- The component file ----------

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Get2Service } from './../../services/get2.service';

@Component({
 selector: 'app-useget2',
 template: `
 
 <h1>list of users</h1>
 <div *ngFor="let user of users">
 <ul>
 <li>{{user.name}}</li>
 <li>{{user.email}}</li>
 <li>{{user.id}}</li>
 </ul>
 <hr>
 </div>
 
 `
})
export class Useget2Component implements OnInit {

 users:any[];

 constructor( public getService:Get2Service ) {

 this.getService.getUsers().subscribe(users => {
 //console.log(users);
 this.users = users;
 })

 } ngOnInit() {
 }

}

קריאת POST באנגולר

בדוגמא הבאה, לקחתי את הדוגמא הקודמת והוספתי לה

  • ב- service התווספה פונקציה שנקראת addUser ומבצעת קריאת POST.
  • ב-component התווסף טופס להוספת יוזרים, שממופה עם ngModel אל רשימת היוזרים, ואל משתנה חדש בשם יוזר ( אובייקט עם 3 מאפיינים).
  • לטופס יש פונקציה שמטפלת ב-submit שלו, שמבצעת גם קריאה ל-service.
---------- The Service File ------------------

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/add/operator/map';


@Injectable()
export class Get2Service {

 apiUrl:string = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

 constructor(public http:Http) { }

 getUsers(){
 return this.http.get(this.apiUrl)
 .map(response => response.json());
 }

 addUser(user) {
 return this.http.post(this.apiUrl,user).map(response => response.json());
 }


}
--------------- The component file -------------

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Get2Service } from './../../services/get2.service';

@Component({
 selector: 'app-useget2',
 template: `
 
 <h1>list of users</h1>
 <form (submit)="onSubmit()">
 <div class="form-group">
 <label>Name:</label>
 <input type="text" name="name" [(ngModel)]="user.name" class="form-control">
 </div>
 <div class="form-group">
 <label>Email:</label>
 <input type="text" name="email" [(ngModel)]="user.email" class="form-control">
 </div>
 <div class="form-group">
 <label>Phone:</label>
 <input type="text" name="phone" [(ngModel)]="user.phone" class="form-control">
 </div>
 <input type="submit" value="click to submit" class="btn btn-success">
 </form>
 <hr>
 <div *ngFor="let user of users">
 <ul>
 <li>{{user.name}}</li>
 <li>{{user.email}}</li>
 <li>{{user.id}}</li>
 </ul>
 <hr>
 </div>
 
 `
})
export class Useget2Component implements OnInit {

 users:any[];
 user = {name: '',
email:'',phone:''};

 constructor( public getService:Get2Service ) {

 this.getService.getUsers().subscribe(users => {
 //console.log(users);
 this.users = users;
 })

 }

 onSubmit(){
 this.getService.addUser(this.user).subscribe(user=> {
 console.log(user);
 this.users.unshift(user);
 });
 }

 ngOnInit() {
 }

}

קריאת Delete  + PUT  באנגולר

המשך הדוגמא שמובאת למעלה – הוספתי כעת גם קריאות put+delete שמוצמדות לכפתורים Edit/Delete.

(הכפתור edit , מעדכן את המודל, וכיוון שהטופס קשור ל- ngModel אז באופן אוטומטי, הטופס מכיל את תוכן המודל).

----- The Service File --------

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/add/operator/map';


@Injectable()
export class Get2Service {

 apiUrl:string = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

 constructor(public http:Http) { }

 getUsers(){
 return this.http.get(this.apiUrl)
 .map(response => response.json());
 }

 addUser(user) {
 return this.http.post(this.apiUrl,user).map(response => response.json());
 }

 deleteUser(id) {
 return this.http.delete(this.apiUrl + "/" + id).map(response => response.json());
 }

 updateUser(user) {
 return this.http.put(this.apiUrl + '/' + user.id,user).map(response => response.json());
 }

}


---- The Component file -----------
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Get2Service } from './../../services/get2.service';

@Component({
 selector: 'app-useget2',
 template: `
 
 <h1>list of users</h1>
 <form (submit)="onSubmit(isEdit)">
 <div class="form-group">
 <label>Name:</label>
 <input type="text" name="name" [(ngModel)]="user.name" class="form-control">
 </div>
 <div class="form-group">
 <label>Email:</label>
 <input type="text" name="email" [(ngModel)]="user.email" class="form-control">
 </div>
 <div class="form-group">
 <label>Phone:</label>
 <input type="text" name="phone" [(ngModel)]="user.phone" class="form-control">
 </div>
 <input type="submit" value="click to submit" class="btn btn-success">
 </form>
 <hr>
 <div *ngFor="let user of users">
 <ul>
 <li>{{user.name}}</li>
 <li>{{user.email}}</li>
 <li>{{user.id}}</li>
 </ul>
 <br>
 <button (click)="onDeleteClick(user.id)" class="button btn-danger btn-sm">Delete</button>
 <button (click)="onEditClick(user) " class="button btn-primary btn-sm">Edit</button>
 <hr>
 </div>
 
 `
})
export class Useget2Component implements OnInit {

 users:any[];
 user = {name: '',
email:'',phone:''};
 isEdit:boolean = false;

 constructor( public getService:Get2Service ) {

 this.getService.getUsers().subscribe(users => {
 //console.log(users);
 this.users = users;
 })

 }

 onSubmit(isEdit){
 if (isEdit) {
 this.getService.updateUser(this.user).subscribe(user=> {
 console.log(user);
 for(let i = 0; i< this.users.length ; i++ ){
 if (this.users[i].id == user.id) {
 this.users.splice(i,1);
 
 }
 }
 this.users.unshift(user);
 });
 } else {

 this.getService.addUser(this.user).subscribe(user=> {
 console.log(user);
 this.users.unshift(user);
 });
 }
 }

 ngOnInit() {
 }


 onDeleteClick(id) {
 console.log(id);
 this.getService.deleteUser(id).subscribe(response=> {
 console.log(response);
 for(let i = 0;i< this.users.length; i++) {
 if(this.users[i].id == id) {
 this.users.splice(i,1);
 }
 }
 });
 }

 onEditClick(user) {
 this.isEdit = true;
 this.user = user;
 }
}