שיעור 20 באנגולר ( angular) – שימוש ב – obseravables

מהו Observable ?

 • במקור זהו Design Pattern מקובל ( הסבר מוויקיפדיה  )  שיש לו מימושים בהרבה מאוד שפות , כמו שאפשר לראות באתר http://reactivex.io/languages.html 
 • הרעיון של תבנית התיכנות הזו, הוא שיש לנו אובייקט מסוים, שנגדיר אותו בתור "הנושא", ובנוסף אליו אנחנו מגדירים "צופים" שכל הזמן מסתכלים\עוקבים\צופים על הנושא, ברגע שמשהו בנושא משתנה ( בעגה המקצועית – יש שינוי של State , של מצב )
  אז כל הצופים רואים את השינוי באופן אוטומטי.
 • למה זה טוב ?
  • זה לא מצריך להסתבך עם callbacks
  • זה מאפשר לפתוח "ערוץ מידע" קבוע לכל מיני חיבורים למקורות מידע ( דאטאבייס, API, וכדומה ) כך שברגע ש-"נרשמנו" בתור "צופים" על הנושא, אז מרגע זה, אנחנו משוחררים מלבדוק כל הזמן את המצב של הנושא, אלא רק הגדרנו במקום מסוים, מה קורה כאשר הנושא משנה מצב (state), ומשם ואילך – הטיפול הוא באמצעות ה"צופה" שהגדרנו .

המחשה – Observable

 • ניצור service
 • נייבא פנימה גם את Observable מתוך rxjs/Observable
 • ניצור משתנה שיכיל את המידע, מסוג Observable, ונשתמש ב-syntax של <> כדי להצהיר על הסוג הספציפי שיחזור.
  המשתנה הזה, הוא ה-"צופה", כלומר הוא יכיל פונקציה שתדאג לדווח לנו בכל פעם שיש שינוי ב-state של המידע.
 • ניצור פונקציה שמחזירה את המידע
  • בתוך הפונקציה נשים בתוך המשתנה  מסוג Observable שלנו, אובייקט חדש, מסוג Observable, עם פונקציה שמחזירה מידע
  • לצורך הדוגמא בלבד, נשתמש ב-setTimeout, כדי להחזיר מידע חדש כל X זמן, ובעצם להדגים בזה, כיצד ה"צופה" מרגיש שהמידע השתנה, ומוסיף אותו לסט הנתונים.
 • בקומפוננט
  • נייבא את ה-Service שיצרנו
  • ניצור משתנה שיקבל את התוכן
  • ונרשום פקודה, ש-"נרשמת" לצפיה, בפונקציה של ה-service שמחזירה את הצופה.
  • מה שיקרה הוא שהצופה יחזיר כל פעם מידע ברצף
   כלומר בעצם יצרנו אפשרות ליצור רצף של מידע שמגיע.
--- The service file -----

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';


@Injectable()

export class BasicService {
 data:Observable<Array<number>>;

 constructor() {
 }

 getData() {
 this.data = new Observable(observer => {
 setTimeout(()=> {
 observer.next(1);
 },1000);
 setTimeout(()=> {
 observer.next(2);
 },2000);
 setTimeout(()=> {
 observer.next(3);
 },3000);
 setTimeout(()=> {
 observer.next(4);
 },4000);
 setTimeout(()=> {
 observer.complete();
 },5000);
 });

 return this.data;
 }
 
}----- the Component file -------
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { BasicService } from './../../services/basicService2/basic.service';


@Component({
 selector: 'app-use-observable2',
 template: `
 <h1>Observable Example</h1>
 <ul>
 <li *ngFor="let i of data">
 {{ i }}
 </li>
 </ul>
 
 `
})
export class UseObservable2Component implements OnInit {

 data:any[] = [];

 constructor(public basicService:BasicService) {
 this.basicService.getData().subscribe(returnedData => {
 console.log(returnedData);
 this.data.push(returnedData);
 });
 }

 ngOnInit() {
 }

}