שיעור 13 ב-ionic – הודעות למסך alert

ב-ionic יש רכיב מובנה של alert, כדי לעבוד איתו :

  • נזריק לקונסטרקטור משתנה מסוג AlertController
private alertCtrl:AlertController
  • אם עורך הקוד לא השלים לבד , אז לוודא שיש יבוא import של – AlertController
  • בפונקציה שבה אנחנו רוצים להקפיץ את ההודעה, ניצור אובייקט מסוג AlertController  בתוך משתנה, כאשר מעבירים פנימה פרמטרים של ההודעה הקופצת.
    למשל
const alert = this.alertCtrl.create({
title : "Hi", subTitle : "mooo", message:"bzzzz"});

alert.present();

  • אם נרצה להוסיף כפתורים להודעה הקופצת, אז נוסיף מערך של כפתורים
const alert = this.alertCtrl.create({
title : "Hi", subTitle : "mooo", message:"bzzzz"
,buttons : ['Ok']});

alert.present();


אם נרצה להעביר כפתורים, עם יותר שליטה בפרמטרים, אפשר להעביר אובייקטים, לדוגמא :

const alert = this.alertCtrl.create({

title:"fff",

subTitle:"sdfsdf"

,message: "sdfdfssdf",

buttons: [

{ text: 'Ok',

handler: () => {

console.log('ok');

}},

{

text:'cancel',

handler: () => {

console.log('cancel');

}

}

]

});

 

alert.present();


אפשר להוסיף לאחד מהאובייקטים של הכפתורים, מאפיין role=cancel, מה שזה יגרום הוא , שגם אם מישהו לחץ על איזור אחר בדף, כדי לסגור את ההודעה הקופצת, אבל לא לחץ על כפתור ה-cancel שלנו, אז בכל מקרה האירוע handler שהגדרנו עבור יציאה – יופעל.