לבצע migrations ב- ef core עבור class library

לעיתים אנחנו מחלקים פרויקט למספר פרויקטים קטנים.

והקונטקס וגם המודלים עשויים להיות שמורים דווקא בפרויקט שמוגדר כ class library

במקרה כזה, כדי ליצור לו migtrations נשתמש בפרמטר שמגדיר עבורו startap project אחר, שהוא הפרויקט שמשתמש ב-context , והוא פרויקט שאינו class library, אלא למשל console application או asp.net core api וכדומה.

זו הפקודה לדוגמא

dotnet ef migrations add -s "C:\Users\Eyal\Documents\Visual Studio 2017\Projects\RimonimProjects\rimonim\Api\Api.csproj" MyMigrationNameComeHere

חשוב שזה ירוץ מתיקית הפרוייקט הספציפי שמוגדר כ-class library.

 

וכדי להריץ גם כן מתוך תיקית הפרוייקט :

dotnet ef database update  -s "C:\Users\Eyal\Documents\Visual Studio 2017\Projects\RimonimProjects\rimonim\Api"