שיעור 8 ב- ionic – מחזור חיים של דף

לדף ב-ionic, יש אירועים שהוא מגיב אליהם.

האירועים האלו הם בנוסף לאירועים הרגילים שעוברים על כל angular component.

ישנם מספר אירועים אפשריים

רשימה של האירועים קיימת בדוקומנטציה ( תחת הכותרת lifecycle events).

  • אירועים "רגילים" מחזירים כלום (כלומר void), ופשוט מתרחשים בזמן שצריך.
  • אירועים שמחזירים תשובה בוליאנית, או promise בוליאני, ובהם אפשר להגיב להתרחשות \ אי-התרחשות של האירוע.

דוגמא למימוש אירוע רגיל

למשל סוג האירוע שמתרחש כאשר הדף נטען לראשונה למערך.

כדי לממש אותו, פשוט נכתוב בקובץ ה-ts פונקציה שנקראת בשם של האירוע – והוא יקרה.

ionViewDidLoad() {

console.log('ionViewDidLoad UsersPage');

}

 

כעת נראה דוגמא יותר מורכבת, לאירוע שמחזיר הבטחה, יש רק 2 אירועים כאלו, והם חייבים להיות כתובים לפני האירועים האחרים.

דוגמא למימוש אירוע עם תשובה בוליאנית, ושליטה בהרשאת הכניסה לעמוד.

בדוגמא הבאה, קיים כפתור בדף home שמפנה לדף users.

בדף users, מימשתי אירוע של  ionViewCanEnter, כאשר ה-תשובה הבוליאנית , חוזרת  אל הפונקציה שטענה את הדף אל תוך המערך – כלומר התשובה מוחזרת לפונקציה בדף  home.

ושם, בפונקציה המקורית – אני מגיב לתשובה שהוחזרה.

------- On home.ts file ---
 onGoToNewPage() {
 this.navCtrl.push(UsersPage)
 .then ((msg) => msg ? console.log("can access") : console.log("not access"));
 }
 
------ On users.ts file ---
ionViewCanEnter(): boolean|Promise<boolean>{
 console.log('ionViewCanEnter');
 const rnd = Math.random();
 console.log(rnd);
 return rnd>0.5;
 }