שיעור 7 ב- ionic – קיצורים לניווט

לניווט במקרה שאין צורך בפרמטרים, יש Directives יעודיים של ionic .

נראה אותם בפעולה.

דוגמא 1 – קיצור ב-ionic לניווט לדף ללא העברת פרמטרים.

נעשה 2 פעולות

  • בקובץ ה-ts , נגדיר משתנה שמכיל את הדף שאליו אנחנו רוצים לנווט
    • כמובן צריך לייבא את הדף המתאים.
  • בקובץ ה-html, נכניס כפתור עם הפקודה המקוצרת navPush

התוצאה תהיה כפתור ניווט לדף הרצוי, בלי צורך לממש פונקציה יעודית, ובלי צורך לייבא את navController וכו'.

להלן דוגמת קוד :

------ In TypeScript Component File ------
import { AboutPage } from './../about/about';

...
...

export class HomePage {

 abPage = AboutPage;
 
 ------- In HTML file ------

 <button ion-button [navPush]="abPage">Go To About Page</button>

דוגמא 2 – קיצור לניווט לאחור

אם נרצה כפתור שרק חוזר לאחור, נשתמש ב-directive שנקרא navPop.

להלן דוגמת קוד :

<buttonion-buttonnavPop>Go Back</button>