שיעור 10 באנגולר (angular) – שימוש בקובץ תבנית חיצוני (html) ובקובץ עיצוב חיצוני (css).

בפוסט הזה נראה דוגמא פשוטה לשימוש בקובץ html+css חיצוניים (שזוהי ברירת המחדל שמיוצרת על ידי כלי angular cli).

קובץ ה-ts שלנו, מכיל את הגדרת ה-Component@ , שמכילה הפניות ל-2 קבצים חיצוניים.

להלן 3 הקבצים :

----------- TypeScript File ---------------------

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-outside-files',
 templateUrl: './outside-files.component.html',
 styleUrls: ['./outside-files.component.css']
})
export class OutsideFilesComponent implements OnInit {

 constructor() { }

 ngOnInit() {
 }

}
--------- HTML file ---------
<p class="sss">
 outside-files works!
</p>
--------- CSS file ----------
.sss {
 background-color: yellow;
 color: red;
}