וולידציה פשוטה ב-ASP.NET Core Web Api

איך עושים וולידציה ב-ASP.NET Core WebApi ?

  • עבור כל אלמנט במודל שנרצה לבדוק – נוסיף Data Annonations על תוכן הוולידציה.
  • בפונקציה עצמה, נפעיל מתודה שבודקת האם המודל עבר וולידציה.

 

דוגמא למודלים עם ולידציה :

public class JustTry {
 
 [Range(15,34)]
 public int Id { get; set; }

 [MaxLength(30)]
 public string Koko { get; set; }


}

------------- OTHER MODEL WITH DATA ANNONATIONS --------
[Required]
 [StringLength(100)]
 public string Name { get; set; }

 [Required]
 [EmailAddress]
 public string Email { get; set; }

 [Required]
 [Phone]
 public string Phone { get; set; }

 [Required]
 [Url]
 public string Site { get; set; }

 [Range(0,130)]
 public int? Age { get; set; }

 [Required]
 [StringLength(500)]
 public string Message { get; set; }

מימוש פונקציה עם ולידציה :

[HttpPost]
 public IActionResult Post([FromBody]JustTry jj)
 {
 if (!ModelState.IsValid)
 {
 return BadRequest();
 }

 
 ... 
 ... Your Code here to save etc.etc. ...
 ...
 ...

 return Created("Get",jj);
 }

דוקומנטציה – נמצאת בקישור הזה – https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation .

והמחשה לשילוב עם אנגולר בקישור הזה – http://www.carlrippon.com/?p=720.