איך לאפשר שמות טבלאות עם אותיות גדולות ב- MySql / MariaDB ?

כשעובדים על מערכת ההפעלה Windows עם MariaDB , אז ברירת המחדל היא שכל שמות הטבלאות הן קטנות.

זו בעיה כמובן, כי היינו מעדיפים להכניס אותיות גדולות בשמות הטבלאות.

הצורה לשנות זאת, היא באמצעות משתנה ברירת מחדל.

ראשית נמצא את קובץ ההגדרות, הוא יכול להיקרא my.cnf או my.ini

הוא יכול להימצא בהרבה מקומות, ראו כאן, בחלק שעוסק ב- Windows,

אני מצאתי אותו תחת C:\Program Files\MariaDB 10.2\data\my.ini

נערוך את הקובץ – ונכניס בתוכו את השורה הבאה

[mysqld]

lower_case_table_names=2

חשוב לשים לב שהשורה יושבת תחת כותרת [mysqld] , ואם אין כזו – אז צריך להוסיף אותה.

לאחר מכן – צריך לעשות restart ל- service הרלוונטי ( דרך Services של Windows ) .

בהצלחה.

מקורות :

https://mariadb.com/kb/en/the-mariadb-library/identifier-case-sensitivity/

https://mariadb.com/kb/en/the-mariadb-library/configuring-mariadb-with-mycnf/