פתרון לבעית – לא רואים עברית בעורך ה-VBA

לאחרונה היו לי כמה פרוייקטים של כמות חישובים גבוהה על אקסל.
באופן כללי – זו לא מתודה אידיאלית, להשתמש באקסל מאחורי הקלעים בשביל מיליוני חישובים.

אבל יש לזה יתרון אחד – המהירות העצומה של זמן הפיתוח ( בוא נגיד, שלפתח דבר כזה בכל שפת תכנות היה אורך פי 10-15 זמן לפחות )

על כל פנים, במסגרת זו השתמשתי בשרתים ב-Azure ובעוד סביבות, ופעמים רבות ה-VBA לא מציג עברית.

הנחת יסוד : התקנתם לכל הפחות תמיכה עברית ב-Windows

הפתרון לזה פשוט מאוד :

נלחץ על הגדרות השפה  ( דרך השפה לייד השעון, או דרך Lang…Pref. )

נבחר ב-Location

נבחר ב-Administrative

ובאפשרות Lang for non-unicode נבחר באפשרות Hebrew

 

וזהו.