פעולת Distinct על עמודה בודדת ב-Laravel

ל-Laravel יש פעולת distinct על שאילתא, אבל היא עובדת על כל העמודות.
במידה וצריך רק על עמודה בודדת, אפשר להשתמש ב-GroupBy על אותה עמודה
למשל במקרה הזה הייתי צריך את שמות החברות,
וככה נראית הפקודה

foreach( DB::connection('helper')->table('jobs')->select('company')->groupBy('company')->get() as $company) {

בהצלחה!