שליחה של מייל עם קבצים מצורפים ישירות מטופס ב-Laravel

במקרה שבו מקבלים מידע מטופס ב-POST

ב-Laravel

ורוצים לשלוח ישירות את הקבצים

במייל

עושים זאת כך  – שימו לב למתודה attach

שבה יש התייחסות לשם הקובץ

למיקום הנוכחי שלו

ולסוג שלו (ה-mine type) :

 Mail::send('emails.mail', array('msg' => Input::get('body')), function($message)
 {
 $message->from(Input::get('sender'), Input::get('name'));
 $message->to(Input::get('to'), ' ');
 if ( Input::get('cc_to_me') == true) { $message->cc(Auth::user()->email); }
 $message->subject(Input::get('subject'));
 if ((Input::hasFile('morefiles'))) { 
 $files = Input::file('morefiles');
 foreach($files as $file) {
 $message->attach(
 $file->getRealPath(), array(
 'as' => $file->getClientOriginalName() , 
 'mime' => $file->getMimeType()) );
 
 }
 }
 });

מקור :  http://stackoverflow.com/questions/22798527/sending-a-file-via-form-to-email-with-laravel-localhost

2 תגובות בנושא “שליחה של מייל עם קבצים מצורפים ישירות מטופס ב-Laravel”

סגור לתגובות.