Laravel 4 Model class not found – למה לארוול לא מוצאת את המודל שלי ?

במקרים שבהם לארוול לא מפעילה לבד את הטעינה אוטומטית
צריך לעזור לה .

באמצעות פקודת ה-Composer הבאה :

php composer dump-autoload