איך לכלול תיקיה שלמה ב-Inno Setup

כאשר מגדירים ב-Inno Setup אילו קבצים לכלול בהתקנה

לפעמים נרצה לכלול תיקיה שלמה, עם כל הקבצים והתיקיות שמתחתיה (מה שנקרא רקורסיבי).

לצורך כך

  1. נרשום את שם התיקיה, ו-* עבור כל הקבצים (כוכבית)

  2. נשתמש בדגל הבא

recursesubdirs
[Files]
;Source: "C:TEMPACRT2013X86*"; DestDir: "{app}ACRT"; Flags: recursesubdirs

וכך – Inno Setup יכלול עבורנו את כל הקבצים והתיקיות מתחת לתיקיה שציינו.