שימוש במשתנים ב-Inno Setup

ב-INNO SETUP יש אפשרות מובנה למשתנים.

דבר ראשון – כדי לאפשר זאת, אז בהתקנה של INNO יש לסמן ב-V את החלק של ISPP
כך שאם לא עשיתם זאת, תחזרו על ההתקנה שוב.

הגדרת המשתנה –

 #define PICS "C:FOLDERpics"  

הגדרנו משתנה בשם PICS שמכיל את הערך של תיקית התמונות

שימוש במשתנה :

למשל בתוך הקטע של FILES


Source: {#PICS}*.*; DestDir: "{app}"

בהצלחה!