פתיחת קובץ דרך שורת הפקודה של Windows ב-VBA ( באמצעות WSscript)

בדרך כלל אם רוצים להריץ פקודה ב-Shell, יש לשם כך את הפקודה Shell

אלא מה – זוהי פקודה מאוד נכה, שלא תמיד עובדת.

נניח – אם תנסו להריץ קובץ lnk, זה לא יעבוד, כנ"ל לגבי קבצי pdf, וכדומה.

ולכן,
משתמשים ב-wsScript

הערה – אם הפקודה מכילה ארגומנטים או רווחים, תכפילו את המרכאות ב-4, או לחלופין יש להשתמש ב-chr(34)

Dim objshell As Object

Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
    
objshell.Run "C:YouPathYourFile.lnk"