למה print_r מחזיר מחרוזת ארוכה, ולא מעוצבת עם הזחה ?

פשוט מאוד
כי הוא צריך תגית pre כדי להציג כמו שצריך