לפתוח אוביקט ACCESS בלי להציג את חלון ה-Access כלל

נניח אם רוצים לפתוח ב-OLE אוביקט של ACCESS, שיפעיל משהו
אבל בלי להציג כלום על המסך

יש לעשות כך:
1. לבטל את האפשרות "מסך בפתיחה…"
אם רוצים פעילות מסויימת בפתיחה – יש לשים אותה בתוך *מאקרו* שיקרא בשם השמור AutoExec
אפשר דרך המאקרו לקרוא ל*פונקציות* VBA דרך הפקודה RUNCODE
רק לפונקציות, לא לפרוצדורות.
אם רוצים לקרוא לפרוצדורה
אז שהמאקרו יקרא לפונקציה באמצעות פקודת RUNCODE
והפונקציה תקרא לפרוצדורה.

2. בהפעלת האוביקט יש לדאוג ל-2 פרמטרים הבאים USERCONZTROL + VISIBLE
וזהו גם הקוד המלא…

Dim acs As Object
Set acs = CreateObject("Access.Application")
acs.Application.UserControl = False
acs.Application.Visible = False
acs.OpenCurrentDatabase "C:MyFolderMyDB.accdb"  
acs.Close