שימוש ב-IF בתוך שאילתת MySql

אפשר להשתמש ב-IF בתוך משפטי SQL, גם ב-MySQL

ככה

SELECT a.docID ,
       b.docName,
	   IF(b.int_or_ext='int', IFNULL(b.docFN,0), IFNULL(b.extLink,0)) as link
FROM k_email_docs a INNER JOIN k_dos b on a.docID=b.docID 
WHERE login='admin'