איך עושים Join של 2 שדות מאותה טבלת מקור

שלום,
היה לי מקרה שבו
שדות מוצא+יעד היו מאותה טבלת מקור

ב-MySql עושים זאת כך :
1. אחרי הפסוקית Inner Join רושמים את שם הטבלה המקורית…רווח… ואז כינוי יחודי
כלומר,
במקרה שלנו , במשפט Inner Join הראשון הענקתי כינוי יחודי מסוים
ובמשפט Inner Join השני – הענקתי כינוי מסוים ***שונה***
2. אחרי הפסוקית ON, משתמשים בכינוי היחודי מהסעיף הקודם (בטבלה שאחרי הסימן = כמובן).
3. גם ברשימת השדות לתצוגה , משתמשים בכינויים היחודיים (ולא בשם הטבלה המקורי)
4. אחרי שם העמודה ברשימת השדות, צריך לתת לכל עמודה כינוי יחודי
אומנם ה-MySql WorkBench יודע להציג זאת, אבל אם תנסו להחזיר נתונים ב-php וכדומה …. זה יהיה בעיה
אם יהיו 2 עמודות עם אותו השם.

להלן דוגמא :

SELECT 
  t.travel_id,
  t.travel_date,
  t.travel_time,
  tbl_customers.company_name,
  t.travel_box
	,tbl_lines.line_name
	,t.customer_name
	,t.quantity
	,f1.location from1
	,t1.location to1

FROM
  tbl_travels t
    INNER JOIN tbl_customers
		ON t.company_id = tbl_customers.customer_id
    INNER JOIN tbl_lines
		ON t.line_id= tbl_lines.line_id
    INNER JOIN tbl_locations f1
		ON t.`from`= f1.location_id 
		INNER JOIN tbl_locations t1
		ON t.`to`= t1.location_id