3 רמות של שתילת קוד ב-Scriptcase

רמה רגילה – בתוך אירוע בטופס/אירוע Ajax / או בתוך כפתור בטופס

רמה שניה – בתוך תפריט Programing של הטופס > מוסיפים Library – ושם אפשר להוסיף פרמטרים באמצעות "אשף" של scriptcase.

רמה שלישית – אפשר להוסיף library כללי – בתוך תפריט Tools> Libraries
במקרה כזה- כותבים ממש "PHP טהור"
כלומר *כל* פונקציה צריכה להיכתב בתוך function {} וכו'
כדי להשתמש ב-ספריה כזו, אז צריך לסמן אותה תחת תפריט programing בטופס הרלוונטי.