מה ההבדל בין sc_lookup ל- sc_select

יש 2 הבדלים
1. ב-sc_lookup מקבלים dataset מוכן לגמרי, כאשר לא צריך לדפדף בין השורות, אפשר מייד לגשת לכל שורה.
לעומת זאת ב-sc_select צריך לדפדף בין השורות (ראה דוקומנטציה)

2. ההמלצה של החברה היא כאשר השאילתות גדולות – להשתמש ב-sc_select

זהו