איך לגרום ל-ScriptCase בשדה Select להציג ערך ריק כאשר השדה = NULL

ב-ScriptCase כאשר אתה עושה שדה Select , אז הערך הראשון שהוא ברירת המחדל הוא – הערך הראשון של השאילתא.
כדי להימנע מכך
פשוט – להגדיר את המאפיין Title על YEs

ניתן גם לתת Title שהוא כמובן, לא חלק מרשימת הערכים.