פענוח פשוט של XML שמועבר ב-POST באמצעות simpleXML של PHP

ה-XML מועבר ב-POST
כאשר ההגדרה *במקור* ששלח את ה-XML היא כזו :

yourXMLobject.setRequestHeader "Content-type", "text/xml"

אז לכן משתמשים ב-raw post
כי – אין פה משתנים למעשה, אלא הכל XML אחד גדול.

זו הפונקציה

un . "
"; echo $xml->pw . "
"; // echo $xml_file; // echo $xml_post; } else { echo "it is not what you want";} ?>