איך לעשות גיבוי לטבלה עם המידע ב-MS SQL

אם רוצים לקבל את כל תוכן הטבלה בשאילתות INSERT וכו'
אז עושים ככה ב-SSMS :
1. מקש ימני על הדאטאבייס
2. בוחרים Tasks > Generate Scripts
3. מתקדמים לפי ה-Wizard שלב אחרי שלב
4. בכפתור Advanced בוחרים במאפיין Types of Data – בוחרים באפשרות שכוללת את הנתונים

וזהו