התמודדות עם ערכים ריקים ב-MS SQL SERVER

כדי להתמודד עם ערכי NULL
ב-T-SQL
משתמשים בפונקציה ISNULL
2 פרמטרים

isnull(השדה המקורי, הערך שיוחזר אם השדה יהיה ריק)