להפוך שם פרטי ומשפחה ב-SQL SERVER

במערכות שלי, בדרך כלל שם הלקוח בא בשדה אחד שמכיל גם שם פרטי וגם שם משפחה

לפעמים הלקוח מבקש אפשרות חיפוש גם לפי שם פרטי וגם לפי שם משפחה

זו הצורה שאני עושה זאת ב-T-SQL (SQL SERVER 2012) :


SUBSTRING(dbo.vwWorkersAndDepts.WorkerName + ' ' + dbo.vwWorkersAndDepts.WorkerName ,
 CHARINDEX(' ', dbo.vwWorkersAndDepts.WorkerName)+1,LEN(dbo.vwWorkersAndDepts.WorkerName))