Sql Server 2012 – איך יוצרים מפתח ראשי בטבלה שכבר קיימת

קודם כל חייבים לוודא שהעמודה שהולכים להפוך אותה למפתח ראשי –

  1. אין בה ערכים ריקים (Null )
  2. היא מקונפגת כך שהיא לא יכולה לקבל ערכים ריקים (No Null )

    כדי לקנפג את זה , רושמים את הפקודה הבאה

ALTER TABLE [Table] ALTER COLUMN [Column] INTEGER NOT NULL

  1. עכשיו, הולכים לטבלה ב-SSMS, ולוחצים מקש ימני > Design
  2. בטבלה שנפתחה לנו, לוחצים מקש ימני על השדה (ברווח האפור הקטן) > Set Primary Key